Херц-България ООД - oборудване за заваряване на пластмаси

Заваръчни и топлинни технологии за пластмаси

PLA филамент, различни цветове, 1,75 и 2,85мм.

Art.-Nr.:Виж pdf. ЦЕНИ филамент ХЕРЦ 2020

PLA филамент - перфектният филамент за начинаещи 
PLA - какво представлява всъщност?

PLA е означение за полилактиди и принадлежи към групата на полиестерите. По-точно казано PLA е биоактивен и биологично разградим полиестер. PLA и ABS са най-важните материали в 3D принтирането, при което PLA поради лесната си обработка е много по-поулярен от ABS.

PLA се отличава от ABS не само по произвадството му, но и по своите качества. PLA се получава от възобновяеми суровини като напр. царевично нишесте и при определени условия подлежи дори на компостиране. При непрекъснато нарастващите грижи за климата и околната среда, PLA набира все по-голяма значимост през последните десетилетия. PLA филаментите се използват често в производството на стоки за широко потребление, производството на играчки и в медицинската сфера.

PLA филаментите могат да бъдат обработвани безпроблемно от всеки 3D принтер на пазара. Температурата на обработка за нашия PLA филамент е между 190° и 225°С. Не е нужна допълнителна основа. Ако все пак такава е налична, може да бъде използвана. Оптималната температура тогава се движи между 50° и 60°С.

Предимства на PLA филамента

Основно предимство е биологичната му разградимост, все пак това се прави на изолирани сметища.

PLA може да бъде повторно рециклиран чрез хидролиза. При печат PLA не излъчва почти никакви вредни газове и по-безвреден от напри. ABS. PLA филаменнтите нямат склонност към  "Warping", т.е. провлачане при печат и поради това не е нужно подгряване. Обратното - едно равномерно охлаждане по време на печат би било целесъобразно. PLA притежава висока повърхностна твърдост, коравина и якост на опън.

Омекване и киселиноустойчивост: PLA в ежедневието

PLA има умерена удароустойчивост и е само посредствено температуроустойчив. Над 60°С PLA става мек и поради това в много области не може да бъде използван. При това PLA се счита за по-силно влаго- и киселинопропусклив от други пластмаси. Поради това хранителни продукти с дълъг срок не бива да се съхраняват в PLA.