Херц-България ООД - oборудване за заваряване на пластмаси

Заваръчни и топлинни технологии за пластмаси

PC филамент, прозрачен/черен/бял, 1,75 и 2,85мм.

Art.-Nr.:Виж pdf. ЦЕНИ филамент ХЕРЦ 2020

РС (Поликарбонат) - Поликарбонатът се отличава с превъзходни механични свойства. Високи стойности на ударна якост, здравина, коравина и твърдост правят поликарбоната идеален за приложения с високи изисквания. Много високата температура на разтапяне и формоустойчивост при стойности над 100°С, както и трудната запалимост са други предимства на този материал. Ударната якост е 250 пъти по-висока от нормално стъкло. Към това добавяме и добрите му електроизолационни свойства. Съвет: нагрято легло и/или затворена камера на принтера. 

Температура на обработка: 250-290°С
Температура на леглото: 100-130°С