Херц-България ООД - oборудване за заваряване на пластмаси

Заваръчни и топлинни технологии за пластмаси

Вакуум-камбана кръгла 360мм

Art.-Nr.:5200305

Системата за вакуумно изпитване на заварените шевове се състои от специални прозрачни вакуум-камбани с различни форми и големини,  вакуумна помпа и свързващ ги шлаух. Вакуум-камбаните са снабдени с вакуумен манометър. В една от двете дръжки е интегриран въздушен вентил, който спомага за бързото образуване на вакуума. С наличните изпитателни камбани могат да се проверяват всички позиции, които нормално се срещат в съдостроенето, както и повърхности при фолиини шевове.
 
Системата е приложима както за заварени съдове от термопластични пластмаси, така и за метални заварки, за кръпки на хидроизолации по сметища и др. Благодарение на особено еластичното уплътнение, дори при определени допуски на отклонение от правия ъгъл, могат да се тестват взаимно перпендикулярни повърхнини. Изпитването е възможно и при отклонения от равнинност на повърхнините. В такива случаи камбаната трябва да се натиска по-силно. Ако геометрията на изпитваното тяло се отклонява чувствително от правите ъгли, се прилагат специални камбани, конструирани по детайлен чертеж, даващ информация за мястото на изпитване.
 
Получаването на вакуума става чрез компресор или вакуумна помпа с комплект накрайници и вентил за регулиране на вакуума. Компресорът или помпата се свързват със съответната камбана чрез 10 м. PVC- шлаух и байонетни и бързи връзки.

Aртикул №:
5200340 - 10м. усилен PVC шлаух с бърза връзка към вакуумната камбана и байонетна връзка към вакуумпомпата 
5200361 – Резервна уплътняваща гума за 5200305
5200306 – Вакуум-камбана кръгла 210мм