Херц-България ООД - oборудване за заваряване на пластмаси

Заваръчни и топлинни технологии за пластмаси

Нова притискаща ролка

10.11.2014

Благодарение на почти вертикалното работно положение, чрез притискащата ролка  се предава значително по-голямо просто усилие. В резултат се получава сигурен заваръчен шев по цялата ширина 40мм.
С около 40% се намалява усилието на китката, което прилагате при обикновената ролка
Ръкохватката (стоманено стреме) може да се завърти и фиксира посредством клема в оптимална позиция за ляв или десен борд
Равномерно разпределение на тежестта от центрично разположената сферична ръкохватка